Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 251 743
G.2 973 111 374 626
G.3 217 359 744 565 755 021
KK 998 585 703 176 880 368 895 492
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 251, 743 62 1.000.000
G.2 973, 111, 374, 626 97 350.000
G.3 217, 359, 744, 565, 755, 021 103 210.000
G.KK 998, 585, 703, 176, 880, 368, 895, 492 126 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 412 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2918 40.000

XS Max 3D thứ 4, 11/01/2023

G.1 628 378
G.2 284 649 481 250
G.3 335 353 920 489 185 663
KK 332 017 729 194 586 389 459 043
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 628, 378 46 1.000.000
G.2 284, 649, 481, 250 66 350.000
G.3 335, 353, 920, 489, 185, 663 101 210.000
G.KK 332, 017, 729, 194, 586, 389, 459, 043 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 432 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3258 40.000

XS Max 3D thứ 4, 04/01/2023

G.1 376 297
G.2 406 789 108 398
G.3 986 779 344 873 406 696
KK 245 370 916 920 875 892 806 098
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 376, 297 50 1.000.000
G.2 406, 789, 108, 398 69 350.000
G.3 986, 779, 344, 873, 406, 696 116 210.000
G.KK 245, 370, 916, 920, 875, 892, 806, 098 97 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 48 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 321 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3183 40.000

XS Max 3D thứ 4, 21/12/2022

G.1 796 967
G.2 734 528 315 475
G.3 767 573 555 052 728 656
KK 656 438 739 688 217 823 752 847
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 796, 967 26 1.000.000
G.2 734, 528, 315, 475 124 350.000
G.3 767, 573, 555, 052, 728, 656 120 210.000
G.KK 656, 438, 739, 688, 217, 823, 752, 847 208 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 320 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3420 40.000

XS Max 3D thứ 4, 14/12/2022

G.1 400 413
G.2 115 691 493 187
G.3 155 317 178 912 158 140
KK 077 932 435 915 627 895 836 243
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 400, 413 22 1.000.000
G.2 115, 691, 493, 187 63 350.000
G.3 155, 317, 178, 912, 158, 140 123 210.000
G.KK 077, 932, 435, 915, 627, 895, 836, 243 144 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 218 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3107 40.000

XS Max 3D thứ 4, 07/12/2022

G.1 483 517
G.2 985 178 566 522
G.3 368 446 741 084 159 514
KK 036 019 906 525 695 149 717 647
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 483, 517 25 1.000.000
G.2 985, 178, 566, 522 55 350.000
G.3 368, 446, 741, 084, 159, 514 226 210.000
G.KK 036, 019, 906, 525, 695, 149, 717, 647 148 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 60 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 406 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3672 40.000

XS Max 3D thứ 4, 30/11/2022

G.1 654 906
G.2 709 773 171 439
G.3 970 198 728 678 941 957
KK 694 865 859 193 729 387 710 046
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 654, 906 29 1.000.000
G.2 709, 773, 171, 439 53 350.000
G.3 970, 198, 728, 678, 941, 957 113 210.000
G.KK 694, 865, 859, 193, 729, 387, 710, 046 155 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 2 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 16 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 227 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3196 40.000

XS Max 3D thứ 4, 23/11/2022

G.1 135 326
G.2 086 336 704 428
G.3 335 506 775 220 302 939
KK 479 187 383 563 634 933 002 185
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 135, 326 83 1.000.000
G.2 086, 336, 704, 428 49 350.000
G.3 335, 506, 775, 220, 302, 939 101 210.000
G.KK 479, 187, 383, 563, 634, 933, 002, 185 111 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 428 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3193 40.000

XS Max 3D thứ 4, 16/11/2022

G.1 242 785
G.2 099 546 473 496
G.3 994 310 080 328 132 604
KK 655 914 002 610 412 058 389 917
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 242, 785 38 1.000.000
G.2 099, 546, 473, 496 54 350.000
G.3 994, 310, 080, 328, 132, 604 249 210.000
G.KK 655, 914, 002, 610, 412, 058, 389, 917 117 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 402 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3174 40.000

XS Max 3D thứ 4, 09/11/2022

G.1 808 053
G.2 085 830 790 065
G.3 065 529 130 372 783 916
KK 265 591 239 564 594 224 977 906
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 808, 053 26 1.000.000
G.2 085, 830, 790, 065 41 350.000
G.3 065, 529, 130, 372, 783, 916 117 210.000
G.KK 265, 591, 239, 564, 594, 224, 977, 906 165 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3271 40.000
1 2 3 4 ... 20 »

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.