Quay thử XSMN - Quay thử xổ số miền nam

Quay thử XSMN » thứ 6, ngày 27/01/2023

Trà Vinh
Mã: TV
Bình Dương
Mã: BD
Vĩnh Long
Mã: VL
G8
G7
G6
G5
G4
G3
G2
G1
ĐB
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Nam thứ 6 ngày 20-1-2023

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN Ngày 20-1-2023

Vĩnh Long
Mã: VL
Trà Vinh
Mã: TV
Bình Dương
Mã: BD
G8
22
29
85
G7
937
238
572
G6
0242
9428
3402
3233
2187
5313
1335
7712
6775
G5
3045
4394
3439
G4
93940
97284
30461
85152
19381
72136
75088
86451
87875
11667
07722
69745
07651
28930
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
G3
66040
73912
31406
10873
49008
60352
G2
27479
19553
50882
G1
32367
00801
14190
ĐB
293317
622760
315368
Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 2 6,1 8
1 2,7 3 2
2 2,8 9,2 3
3 7,6 8,3,0 5,9,4
4 2,5,0,0 5 2,1
5 2 1,1,3 2
6 1,7 7,0 2,8
7 9 5,3 2,5
8 4,1,8 7 5,8,2
9 - 4 3,0